Startit meetup – IT Regrutacija kao vrh ledenog brega

Startit meetup – IT Regrutacija kao vrh ledenog brega

Kada se u HR-IT krugovima pomene tema regrutacije, pažnja se momentalno uspostavi u pravcu ključnog upita: imaš li možda neko novo rešenje?

Bez obzira da li se IT regrutaciji pristupa u velikoj, maloj, srednjoj kompaniji ili startup-u, svi imaju i imaće poteškoće da privuku prvo kadrove koji im trebaju, zatim i talente. 

Svakako međusobno vrlo različite poteškoće. 

Svima je poznato da prvi i ključni deo problema leži u deficitu:  
IT radne snage nema dovoljno, i neće je ni biti u godinama koje dolaze. 
Deficit je konstanta na koju treba računati i iz koje treba graditi HR-IT strategije: privlačenja, zadržavanja i razvoja IT kadrova.

Šta se sve promenilo u u poslednjih 5 godina?

  • Doći do rezultata u IT regrutaciji je sve složenije i složenije
  • Brend poslodavca je poprimo izuzetnu važnost
  • Globalna potražnja je prisutna i u našem ,,dvorištu”


I možda jedno od najvažnijih pitanja je: Ko diktira uslove IT regrutacije?

Da bi održali konkurentnost na tržištu potrebna su nam nova rešenja. 
Jedan od načina za iznalaženje novih HR rešenja u kreiranju podsticajnog HR okuženja je data-driven pristup:
zasnovan na prikupljanju i analizi relevantnih podataka u okviru organizacije. 

Dođite da kvalitativno razmenimo iskustva i znanja. 
Prisustvo na događaju je besplatno, ali je zbog ograničenog broja mesta, 
potrebno se prijaviti ovde.

Sadržaj predavanja je namenjen HR profesionalcima i direktorima IT  kompanija.