KOGNITIVNA ORGANIZACIONA ANALIZA MREŽE

Kognitivna Organizaciona Analiza Mreže (CogOrg) predstavlja jedno od najmoćnjih analitičkih alata u oblasti poslovnog/organizacionog istraživanja.

CogOrg analiza je metodologija analize mreže jedinstveno adaptirana organizacionim potrebama u IT industriji, pružajući poslovnu inteligenciju analizom postojećih obrazaca odnosa i interakcija među zaposlenima u IT organizacijama.

Mapiranje mreže zaposlenih preko CogOrg analize pomaže višem menadžmentu da odgovori na ključna organizaciona pitanja, uključujući:

  • Koji zaposleni su centri informacija/znanja organizacija?
  • Gde je slab protok u organizacionim informacijama?
  • Koji su zaposleni skriveni talenti organizacija?
  • Koje su pretnje zadržavanja zaposlenih?
  • Koji su neki od načina na koji organizacija može da poboljša saradnju unutar i između odeljenja?
  • Da li postoji rizik od gubika znanja ili prekida mreže ako ključni pojedinci napuste organizaciju?
Kognitivna Organizaciona Analiza Mreže
POPUNITE NEOPHODNE PODATKE ZA

PREUZIMANJE KATALOGA

*Napomena: eMail sa linkom za preuzimanje kataloga će biti poslat na gore navedenu eMail adresu, zbog toga je bitno da ona bude validna.