COACHING

U antičko doba, skarabeje su doživljavali kao simbole sunčevog kretanja preko neba i kao takve, simbole stalnog obnavljanja, ponovnog rađanja i transformacije.

 

Skarabeji su poznata porodica insekata koji se mogu naći na svakom ćošku planete izuzev u okeanima i na Antarktiku.

 

Razvili smo Skarabej aplikaciju kao psihološki alat i alat za trening koji omogućava korisniku da stekne bolje razumevanje svojih motivacija i odluka, da istražuje i dobije različite poglede na svoje životne situacije, na jedan zanimljiv i inovativan način-kako na poslu, tako i u privatnom životu.

 

Da biste preuzeli Skarabej aplikaciju ili da biste dobili više informacija o našem life coaching procesu, kontaktirajte nas na coach@fenixhr.com ili saznajte više na Skarabej.rs

Scarabeus